<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("ors_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(16) Dim arFormDBFields0(16) Dim arFormValues0(16) arFormFields0(0) = "Enkelmat" arFormDBFields0(0) = "Enkelmat" arFormValues0(0) = Request("Enkelmat") arFormFields0(1) = "Epost" arFormDBFields0(1) = "Epost" arFormValues0(1) = Request("Epost") arFormFields0(2) = "Hytte" arFormDBFields0(2) = "Hytte" arFormValues0(2) = Request("Hytte") arFormFields0(3) = "Hyttemed" arFormDBFields0(3) = "Hyttemed" arFormValues0(3) = Request("Hyttemed") arFormFields0(4) = "T8" arFormDBFields0(4) = "T8" arFormValues0(4) = Request("T8") arFormFields0(5) = "Avr" arFormDBFields0(5) = "Avr" arFormValues0(5) = Request("Avr") arFormFields0(6) = "Dobbeltrom" arFormDBFields0(6) = "Dobbeltrom" arFormValues0(6) = Request("Dobbeltrom") arFormFields0(7) = "Navn" arFormDBFields0(7) = "Navn" arFormValues0(7) = Request("Navn") arFormFields0(8) = "Ank" arFormDBFields0(8) = "Ank" arFormValues0(8) = Request("Ank") arFormFields0(9) = "Rommed" arFormDBFields0(9) = "Rommed" arFormValues0(9) = Request("Rommed") arFormFields0(10) = "Mob" arFormDBFields0(10) = "Mob" arFormValues0(10) = Request("Mob") arFormFields0(11) = "Fullp" arFormDBFields0(11) = "Fullp" arFormValues0(11) = Request("Fullp") arFormFields0(12) = "Enkeltrom" arFormDBFields0(12) = "Enkeltrom" arFormValues0(12) = Request("Enkeltrom") arFormFields0(13) = "Fly" arFormDBFields0(13) = "Fly" arFormValues0(13) = Request("Fly") arFormFields0(14) = "Klubb" arFormDBFields0(14) = "Klubb" arFormValues0(14) = Request("Klubb") arFormFields0(15) = "Reg" arFormDBFields0(15) = "Reg" arFormValues0(15) = Request("Reg") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "ors.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> SEILFLYKONFERANSEN 2002

 

NISSENE PÅ STARMOEN

29. desember 2012

| Gå direkte til påmeldingen | Se hvem som er påmeldt |

Invitasjon nisseflyging

Nå kunne vi tenke oss å lage litt aktivitet, fart og spenning på Starmoen igjen. Er det noen nisser der ute som ønsker å være med oss på litt nissestreke i romjula? Hva med nisselue i stede for termikkpøs, og termodress i stede for nissedrakt.

Vi ønsker nisser med "sleder" av alle slag – ja seilfly, mikrofly, motorfly og modellfly velkommen! Husk godt med klær for kaldt kan det bli!

Vi tror dette kunne vært et fint avbrekk i romjula og litt luft under vingene på vei inn i det nye året ville jo kun være bra.

Så, du tenker vel ikke å la dette gå fra deg?

Vi disker opp med mat og drikke - ja og skulle du ønske å overnatte så er det minste problemet.

Ta med familien da vel? Vi håper det er blitt snø, for da kan ski og akebrett tas med for utflukter i akebakken og skiløypene ved golfbanen. Kanskje julenissen ikke er helt tom for pakker heller?

Vi håper å se mange av dere og at været er med oss. Og til snille seilflynisser vil opptrekksnissen med sitt Pawneereinsdyr og noen seilfly med instruktørnissen være tilgjengelig.

Vi møtes til briefing kl. 10.30 på ORS. Dagen er ikke så lang så møt presis

Vi serverer nissegrøt og gløgg/saft til lunsj.

Middagen vil bestå av kalkunfilet med tilbehør, og dessert.

Priser:
Overnatting fredag-søndag m/ fullpensjon: 1250 kr.
Hytte fredag- søndag(4-6 pers.): 2200 kr.
Kost fredag-søndag (for piloter ned årskort ORS, medl. EFK med overnatting i klubbhus): 700 kr.
Enkeltmåltider: frokost 100kr, lunsj 120 kr, middag 250 kr.
Sengetøy kan leies på senteret for kr 100,- pr .sett.
Startavgift 100 kr / fly for helgen (motor og mikrofly uten årskort)

Påmelding innen 23.desember 2012, se oppslag på www.seilfly.no
PPR mobil: 468 32 802

Velkommen til Starmoen J

Nissemor og Nissefar
(Guri) (Espen)

Påmelding

Deltaker:

Navn:      

Klubb:     

E-post:    

Mobil:     

Ankomst:

Avreise:  

Deltar med eget fly av typen: med registrering LN-

Måltider:

Fullpensjon fra ankomst til avreisetidspunkt

Ønsker enkeltmåltider, hvilke:

Overnatting:

Overnatting i hytte, som ønskes delt med

Overnatting på enkeltrom

Overnatting i dobbeltrom, og deler rom med

 

Se hvem som er påmeldt:

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="ors" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=4 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Navn Klubb Fly Reg
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Navn")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Klubb")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Fly")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Reg")%>