Riksanlegg.gif (804 bytes)

OLE REISTAD SENTER.

 

Fordeling av hytter på Ole Reistad Senter til seilflyarrangement i 2011.

Tømmerhyttene som ble bygget i 2002 er populære, og til enkelte av arrangementene er det mer etterspørsel enn vi har kapasitet til.

Det har i flere år blitt benyttet loddtrekning, og styret i Seilflyseksjonen har nå sett over hvilke regler som skal gjelde for "lotteriet". Det meste er videreføring av praksisen som har vært benyttet i flere år men det er også noen forhold som ved denne gjennomgangen har blitt klargjort og presisert.

 1. Det skal gjøres kjent på seksjonens hjemmeside hvilken tidsfrist som skal gjelde for å ha lik mulighet for å få tildelt hytte kommende sesong.
 2. Hyttebestillinger skal sendes til daglig leder for Ole Reistad Senter pr. e-post. Benytt adresse: ors@nlf.no
 3. Alle bestillinger på hytte som er sendt av aktive deltakere / utøvere på angjeldende arrangement eller deres mannskap/hjelpere har alle lik mulighet til å bli tildelt hytte.
 4. Ordningen gjelder kun ved seilflyarrangement, utenlandske seilflygere har samme rett og mulighet som norske.
 5. Søkerne oppfordres til å anmerke sin bestilling med hvilke personer de eventuelt har til hensikt å dele hytte med. (Dette gjør det langt enklere å administrere ordningen).
 6. Det oppfordres til at flere brukere går sammen. Dette øker samtidig gruppens mulighet til å nå opp i fordelingen (flere lodd i potten).
 7. Dersom det er flere som etterspør hytte til et arrangement enn det er kapasitet til, skal loddtrekning etter de regler som er beskrevet bli benyttet.
 8. Den/de som tildeles hytte tilskrives pr. e-post umiddelbart etter fordeling (evt. trekning om det må benyttes). Bekreftelse på at retten ønskes benyttet er i form av at depositum (for 2011 er det kr. 2000,- pr. arrangement) innbetales til NLFs bankkonto.
 9. Dersom depositum ikke innbetales til fastsatt frist (minimum 14 dager etter at fordelingen er gjort kjent) bortfaller rettigheten og neste på listen overtar muligheten.
 10. Dersom seilflyger(e) som er tildelt hytte og bekreftet i form av innbetalt depositum senere trekker sin bestilling, vil kun få tilbakebetalt depositum dersom hytta blir utleid til andre i hele den angjeldende perioden hytta opprinnelig var bestilt for.
 11. Seilflygere som ønsker å bestille hytte for kun deler av en periode det gjennomføres arrangement, har prioritet etter de som ønsker hytte for hele arrangementsperioden

Fra 16. februar er bookinglisten helt åpen for resten av kalenderåret. Norske aktive seilflygere har en rabattert pris, dette fordi hyttene eies av de norske seilflygerne. Alle andre skal følge prislisten med "normalpris". Minner også om at vi opererer med en høysesong og en lavsesong. Det er lagt inn sesongrabatt i begge priskategorier i lavsesong som er fra 1. oktober og frem til påske.

Prinsippene er vedtatt av styret i Seilflyseksjonen  8/12-2009

Tlf: 62 41 23 98
Fax: 62 41 28 85
E-mail: Ole Reistad Senter
    John Eirik Laupsa

Sist oppdatert: 13. January 2011