Riksanlegg.gif (804 bytes)

OLE REISTAD SENTER 2010

Instruks ORS 2009

 


Foto: Lars Rune Bjørnevik
Hytter til leie


4 hytter med høy standard! Ligger i hyttefeltet på flyplassen  For priser og kontaktinfo- følg denne linken.
  Foto: Steinar Øksenholt

Norges Luftsportsforbunds rikssenter for seilflygingDriftshåndbok
I mai 1989 ble senteret offisielt åpnet, etter å ha vært i drift med prøvevirksomhet i noen år. Senteret har fått navn etter den norske flypioneren og idrettsmannen Ole Reistad. Seilflysenteret er en del av Starmoen fritidspark utenfor Elverum. Fritidsparken kan by på mangfoldige aktiviteter som golf, travbane, skyting og motoraktiviteter med gokart, bilcross og motorsykkel.  

Det er fulltids drift ved senteret fra påske og ut september, med heltids slepeflyger og etter avtale kan vi også avtale med seilflyinstruktør.
Helt i begynnelsen og på slutten av sesongen anbefaler vi også å gjøre avtale dersom det er behov for slep utenom helgene. På Ole Reistad Seilflysenter finnes det internat, campingplass, sanitæranlegg, kjøkken og undervisningslokaler. Sommeren 2002 ble også fire høykvalitets tømmerhytter ferdige, og i 2005 ble det bygget en ny hangar/flerbrukshall på over 600 kvadratmeter.
Enkeltpersoner som vil besøke senteret trenger som regel ikke å bestille plass, men i høysesongen på våren og på sommeren kan det være lurt å forhåndsbestille. Klubber eller større grupper bør i alle tilfelle forespørre senterledelsen. Dersom senterets telefon 62 41 23 98 ikke blir besvart, vil normalt en telefonsvarer henvise til vår vakttelefon 959 05 887. Alternativt til John Eirik Laupsa (mobiltelefon 908 89 477) eller Espen Strid (mobiltelefon 452 38 897).  

Fra rikssenteret på Elverum kan man gjøre flyginger i Østerdalen, Gudbrandsdalen og nord-vestover i fjellheimen. Skybashøyder på rundt 2500 m er ikke uvanlig, og det typiske fjellterrenget som preger området gjør at termikken ofte blir sterk. Den lengste flygingen som er gjort er en bane på over 1000 km, fløyet fra rikssenteret på Elverum.

Tilbudet om utleie av seilflymateriell har blitt bra de siste årene. Det kan nå tilbys tosetermateriell av typene ASK 21 og Duo-Discus T. Forutsatt at det varsles i god tid på forhånd, vil senterets personell også kunne hjelpe til med å finne frem til ensetere som kan leies.

Ole Reistad Senter 2010

Artikkel med ”Ole Reistad Senter” som overskrift er en gjenganger i Seilflysport nr. 1 hvert år, og 2010 er intet unntak. Vi har sluttet å trykke prislisten i bladet, da vi påvirkes av forhold som vi selv ikke styrer. Det er prisen på flybensin som påvirker slepeprisen. For komplett prisliste se her.  Vi minner om at vi har kortterminal hvor både kontantkort og de fleste typer kredittkort kan benyttes.

Driftsansvar
IJohn Eirik Laupsa er driftsansvarlig og flyplassjef. Espen Strid kommer også til å være en del engasjert denne sesongen.   Både Espen og John Eirik flyr slepefly. E-post adressen som kan brukes for henvendelse til senteret er: ors@nlf.no . Utover Espen og John Eirik vil også andre slepepiloter i stor grad ta seg av tildeling av rom/hytter, salg i kiosk samt oppgjør for flyging.

Slepefly, slepepriser og rabatter til klubber
NTH Flyklubbs Piper Pawnee, LN-NTH, og Gardermoen Seilflyklubbs Piper Pawnee, LN-EIC, vil sammen med Super Cub LN-KCH være de primære slepeflyene på Starmoen denne sesongen.

Slepeprisene gyldig pr. 1. januar 2010 er:

Meter Kr. Meter Kr.
300 184,- 700 350,-
400 219,- 800 396,-
500 254,- 900 443,-
600 298,- 1000 489,-
Det er også utarbeidet tabell for høyere slep. Denne er oppslått på senteret. (Et slep til 2000 mtr. koster kr. 926,-)

 Om slep er lavere enn 300 meter vil det uansett måtte betales som 300 meter slep.

Systemet med rabattordning for klubber eller andre grupperinger som kjøper mye slep videreføres. Systemet er slik at det enkelte medlem dekker den ordinære slepekostnaden etter prislisten, mens klubben i slutten av sesongen får utbetalt en sum tilsvarende rabatten den samlede medlemsmassen har lagt grunnlaget for. På tilsvarende måte må de slepeflyene som leverer mest sleping avgi en rabatt.    

Instruks for ORS
IInstruksen er revidert for 2010. Det er ikke noe spesielt nytt knyttet til selve operasjonene på og ved Starmoen utover enkelte forhold som har blitt klarere og tydeligere presisert. Eksempelvis er det nå gjort svært tydelig hvordan vinsjaktivitet skal forholde seg når seilfly er på veg inn for målpassering/landing etter strekkflyging. Vi har også i år valgt å la hele avtalen vedrørende Regionfelt Østlandet er med i sin helhet. I forhold til seilflyging i fareområde EN D105 (rundt Rena Flyplass) er det opprettet områder "kakestykkeform" som kan aktiviseres ved militær fallskjermhopping fra store høyder (såkalt HAHO). Ved aktivisert HAHO-område er det forbudt område for seilfly. (Områdene er ikke store).

Ved gjennomgangen av avtalen med Forsvaret ber vi seilflygerne spesielt fokusere på prosedyre IV og V.
Vinsj som startmetode utvikler seg stadig, og vi understreker viktigheten av denne delen av instruksen. Alle som flyr, enten de selv vinsjer eller ikke, må sette seg godt inn i instruks for drift av vinsj på Starmoen. Det er
Elverum Flyklubb, Seilflygruppa som har utviklet vinsjvirksomheten på stedet og instruks er utviklet av klubben i samarbeid med senteret og NLFs Sikkerhets- og Utdanningskomité.

Husk at protokoll for lest og forstått instruks for 2010 skal signeres før flyging iverksettes.

Brukertilskudd og årskort
Brukertilskuddet på Ole Reistad Senter er et bidrag til driften av flyplassen som skal betales av alle fartøysjefer/elever. Dette skal gjerne betales før årets første flyging og det skal samtidig signeres i egen protokoll for å ha satt seg inn i de lokale bestemmelsene. Ved signering tildeles pilotene et kundenummer som må oppgis til slepeflygeren før avgang. Det understrekes at protokollen skal signeres før flyging hver sesong, og det er første ledige nummer på bokstaven for pilotens etternavn som skal benyttes. De fleste piloter får et annet pilotnummer enn foregående år. Det viser seg at enkelte sier feil pilotnummer når de skal ha slep. Vi har derfor innført som obligatorisk at etternavn skal oppgis sammen med pilotnummeret før avgang med slep.

Brukertilskuddet er kr. 700,- og gjelder da for ubegrenset antall flyginger i året. Piloter som bare skal fly en dag eller to kan betale en dagavgift på kr. 250,- Piloter som ikke presiserer at de kun skal betale dagavgift og sørger for å anmerke dette i protokollen før flyging, blir automatisk belastet med ordinært brukertilskudd. Fri Internett-tilgang er inkludert i brukertilskuddet.

Ordningen med årskort for bruk av senterets internat og camping-fasiliteter fortsetter.

Det er to typer kort:

Kombikortet gir innehaveren rett til kostnadsfri overnatting på internatet dersom det er ledig plass ved ankomst, og rett til kostnadsfri overnatting på campingplassen. Overnattingene på campingplassen forutsetter at det ikke er tilkoblet strøm, dette må eventuelt betales med kr. 40,- pr. boenhet pr. døgn. Kortinnehaveren kan også reservere plass på internatet, men må da betale omlag 35% av ordinær medlemspris (kr. 50,- pr. døgn for køyeplass og kr. 70,- pr. døgn for enkeltrom). Reservasjon er aktuelt i forbindelse med konkurranser eller kurs hvor belegget erfaringsmessig er stort. Kortet gir ingen rettigheter dersom anlegget i sin helhet er utleiet til eksterne brukere, eller når innehaveren er deltaker på et S/NLF-arrangement hvor kost/losji inngår i en pakkepris. (instruktørkurs, teknisk samling, seilflykonferanse o.l.).

Pris for kombikort med gyldighet ut 2010 er kr. 1.900,-. Dersom kort kjøpes etter 1. juli er prisen kr. 1.100,-

Årskort for camping koster kr. 700,-. Enkeltovernattinger -camping kr. 60,- pr. person. Rettigheter og begrensninger forøvrig er som for kombikortet.

Leie av seng på tosengsrom for norske aktive seilflygere som ikke har årskort koster kr. 150,- pr. natt. Prisen for enkeltrom er kr. 200,-. Plass kan reserveres.

Prisen for andre i flymiljøet, inklusiv utenlandske seilflygere, er h.h.v. kr. 200,- for seng på tosengsrom og kr. 380,- for enkeltrom.

Eksterne gjester som ikke har noen tilknytning til flymiljøene kommer i en tredje priskategori.

Utgangspunktet er at leietakeren skal vaske av rom eller hytte ved utsjekking. Det viser seg at noen er veldig flinke og grundige, mens andre ikke gjør noe. Vi tilbyr derfor at jobben gjøres av folk som engasjeres av senteret, og tar ta betalt kr. 75,- for vask av rom på internatet og kr. 400,- for vask av hytte. Dersom gjesten ikke bestiller vask forutsetter vi at vaskingen blir utført.

Hytter
Når det gjelder priser for leie av hyttene, viser vi til egen tabell og retningslinjer på seksjonens hjemmeside. Prisene har vært uendret siden hyttene var nye i 2002. Vi opplever fra tid til annen at det oppstår misforståelser rundt hvem de forskjellige priskategorier gjelder for. Det understrekes at det kun er de norske seilflygerne som har den rabatterte prisen. Dette er er en direkte konsekvens av at dette er eierne.

Velkommen til rikssenteret.

John Eirik Laupsa 

Tlf: 62 41 23 98
Fax: 62 41 28 85
E-mail: Ole Reistad Senter
    John Eirik Laupsa

Sist oppdatert: 06. May 2010