RAPPORT OM HENDELSE / MINDRE SKADE MED SEILFLY

Rapporteringsfrist: 48 timer.

INNSENDER  
Etternavn, fornavn: ,
Alder ( på fartøysjef):
Klubb:
Tlf privat/arbeid: 
I hvilken forbindelse var du involvert i hendelsen?

- som;  

Fartøysjef    
ASL 
Bakkesjef
Annen
HENDELSESFORLØP 
Flytype & reg. nr:
Dato for hendelse:
Klokkeslett:
Sted for hendelse:
Hendelsen klassifiseres som:

Generell hendelse/episode som har betydning for og kan bidra til å øke flysikkerheten (spes. nærmere)
 Hendelse/episode med stor fare for skade på personer eller gjenstander (kjørte av banen e.l.)
Hendelse som medførte at seilflyets begrensninger ble overskredet
Hendelse som medførte at fartøysjef måtte endre kurs med mer en 45 grader for å unngå sammenstøt med annet luftfartøy, større gjenstand eller bakke 
Feil ved seilfly av betydning for luftdyktigheten som ikke ble oppdaget under daglig inspeksjon, men som ble signert luftdyktig
Avgang med flaps eller luftbrems i en posisjon som ikke hadde med vanlig prosedyre å gjøre og hvor nødvendig korreksjon ikke ble foretatt før nådd flyhastighet
Mangelfull eller ikke utført prosedyre som medførte skade på seilfly eller annen gjenstand (eks. landing med hjulet inne el. tilsvarende).
Linebrudd som skjedde etter nådd flyhastighet og før det kunne foretas normal landingsrunde
Linebrudd som skyldtes flymanøver utover normal flystilling
Hendelse i slep/vinsj som satt ett, begge eller andre luftfartøy i fare
Mindre skade eller stor risiko for skade under utelanding - som skyldes sen planlegging , endring av landingssted , beskaffenhet/hindringer på landingsplassen , eller medvindslanding
SANNSYNLIG ÅRSAK
Mangelfull utdannelse (instruksjon, utsjekk e.l.)
Menneskelige faktorer (bakkeorg., stress, mangelfull planlegging, lang flytid e.l.)
Tekniske forhold (mangelfullt vedlikehold, manglende prosedyrebøker e.l.)
Værforhold
Andre årsaksforhold (spesifiseres nærmere nederst på dette skjema)

ANDRE FORHOLD SOM KAN HA BETYDNING FOR HENDELSE OG/ELLER ÅRSAK 

Seilflytimer totalt:
På type: 
Siste 3 mnd.
Antall timer i luften da hendelsen inntraff i timer
VÆRFORHOLD
Vindstyrke i knop
Vind fra (angi grader) 
Turbulens Svak , Middels , Sterk
Skydekke 0 - 2/8 , 3/8 - 5/8 , 6/8 - 7/8 , 8/8
Værtype Termikk , Hang , Bølger , Snø , Regn
Byger
, Rotor , Ising .
ANDRE FORHOLD
Måltid/drikke inntatt før flyging
"Termikkpøs" benyttet
Solbriller benyttet

MERKNADER/YTTERLIGERE SPESIFISERING
1) Beskrivelse av hendelsen med ord
2) Mulige årsaksforhold
3) Forslag til tiltak

     

 

Sist oppdatert: 31. May 2012