<% ' FP_ASP -- ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. FP_CharSet = "windows-1252" FP_CodePage = 1252 %>

 

Invitasjon til Seilflykonferansen 2012

| Gå direkte til påmeldingen | Se hvem som er påmeldt | Program | Priser | Presentasjoner | Evaluering

Påmeldte deltakere

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="pamelding_sfk_2012" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=3 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
navn klubb flydag
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"navn")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"klubb")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"flydag")%>

 

Sist oppdatert: 24. August 2012