<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("pamelding_sfk_2012_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(27) Dim arFormDBFields0(27) Dim arFormValues0(27) arFormFields0(0) = "aktiv" arFormDBFields0(0) = "aktiv" arFormValues0(0) = Request("aktiv") arFormFields0(1) = "pakke1" arFormDBFields0(1) = "pakke1" arFormValues0(1) = Request("pakke1") arFormFields0(2) = "lunsjlordag" arFormDBFields0(2) = "lunsjlordag" arFormValues0(2) = Request("lunsjlordag") arFormFields0(3) = "pakke2" arFormDBFields0(3) = "pakke2" arFormValues0(3) = Request("pakke2") arFormFields0(4) = "pakke3" arFormDBFields0(4) = "pakke3" arFormValues0(4) = Request("pakke3") arFormFields0(5) = "bidraghel" arFormDBFields0(5) = "bidraghel" arFormValues0(5) = Request("bidraghel") arFormFields0(6) = "hostferietilbud" arFormDBFields0(6) = "hostferietilbud" arFormValues0(6) = Request("hostferietilbud") arFormFields0(7) = "Ungnatt" arFormDBFields0(7) = "Ungnatt" arFormValues0(7) = Request("Ungnatt") arFormFields0(8) = "middaglordag" arFormDBFields0(8) = "middaglordag" arFormValues0(8) = Request("middaglordag") arFormFields0(9) = "kommentar" arFormDBFields0(9) = "kommentar" arFormValues0(9) = Request("kommentar") arFormFields0(10) = "overnatting" arFormDBFields0(10) = "overnatting" arFormValues0(10) = Request("overnatting") arFormFields0(11) = "Ungweek" arFormDBFields0(11) = "Ungweek" arFormValues0(11) = Request("Ungweek") arFormFields0(12) = "flydag" arFormDBFields0(12) = "flydag" arFormValues0(12) = Request("flydag") arFormFields0(13) = "avr" arFormDBFields0(13) = "avr" arFormValues0(13) = Request("avr") arFormFields0(14) = "adr" arFormDBFields0(14) = "adr" arFormValues0(14) = Request("adr") arFormFields0(15) = "ank" arFormDBFields0(15) = "ank" arFormValues0(15) = Request("ank") arFormFields0(16) = "middagfredag" arFormDBFields0(16) = "middagfredag" arFormValues0(16) = Request("middagfredag") arFormFields0(17) = "mob" arFormDBFields0(17) = "mob" arFormValues0(17) = Request("mob") arFormFields0(18) = "enkeltrompakke" arFormDBFields0(18) = "enkeltrompakke" arFormValues0(18) = Request("enkeltrompakke") arFormFields0(19) = "folge" arFormDBFields0(19) = "folge" arFormValues0(19) = Request("folge") arFormFields0(20) = "navn" arFormDBFields0(20) = "navn" arFormValues0(20) = Request("navn") arFormFields0(21) = "klubb" arFormDBFields0(21) = "klubb" arFormValues0(21) = Request("klubb") arFormFields0(22) = "lunsjsondag" arFormDBFields0(22) = "lunsjsondag" arFormValues0(22) = Request("lunsjsondag") arFormFields0(23) = "bidragdag" arFormDBFields0(23) = "bidragdag" arFormValues0(23) = Request("bidragdag") arFormFields0(24) = "epost" arFormDBFields0(24) = "epost" arFormValues0(24) = Request("epost") arFormFields0(25) = "enkeltromovernatting" arFormDBFields0(25) = "enkeltromovernatting" arFormValues0(25) = Request("enkeltromovernatting") arFormFields0(26) = "camping" arFormDBFields0(26) = "camping" arFormValues0(26) = Request("camping") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "pamelding_sfk_2012.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> SEILFLYKONFERANSEN 2002

 

Invitasjon til Seilflykonferansen 2012

| Gå direkte til påmeldingen | Se hvem som er påmeldt | Program | Priser | Presentasjoner | Evaluering

 

Påmeldingsskjema:

Navn:     NB! Hvis barn oppgi alder i kommentarfeltet nederst.
Adresse /postnr / sted:    
E-post:                                     
Mobiltlf:                                 
Klubb:                                     

Aktiv konferansedeltaker/seilflyger
Følge til aktiv deltaker

Ønsker å fly på fredag

Jeg bestiller følgende konferansepakke hotell:
Fredag - søndag med fullpensjon frem til lunsj søndag, dobbeltrom
Fredag - søndag med fullpensjon frem til lunsj søndag, økonomirom
Lørdag - søndag fra lunsj lørdag til Lunsj søndag, i dobbeltrom
Tillegg for enkeltrom

Jeg bestiller følgende overnatting uten konferansepakke (konferansebidrag og måltider bestilles separat)
Fredag - søndag,  økonomirom per døgn med sengetøy og frokost
Tillegg for enkeltrom

Ungdomstilbudet født 1987 eller senere: (måltider ordnes selv eller bestilles separat, overnatting og konferansebidraget er gratis )
Jeg ønsker å benytte ungdomshyttene fredag-søndag
Jeg ønsker å benytte ungdomshytta lørdag-søndag

Camping/bobil:
Parkering m/strøm for bobil/campingvogn fredag-søndag

Konferansebidrag for deltakere uten konferansepakke på hotell:
Konferansebidrag - Deltakelse hele konferansen (fredag-søndag)
Konferansebidrag. Deltakelse dag.

Måltider for deltakere uten konferansepakke på hotell:
Middag fredag
Lunsj lørdag
Middag lørdag
Lunsj søndag

Høstferietilbud:
Jeg / vi ønsker å forlenge oppholdet ved å benytte høstferietilbudet
Ankomst: 
Avreise:    

Kommentar til bestillingen i sin helhet:

 

Sist oppdatert: 24. August 2012