Huskelista

30.01

Frist for endring forsikring 2009 og aktivitetsrapporter 2008

01.03

Søknadsfrist for nye skoletillatelser

28.03

Seksjonsmøte,
Rica Holmenkollen Hotel

29.03

Luftsportstinget,
Rica Homenkollen Hotel

05.05

NLF 100år, markering

Siste nytt!

Vågå wavecamp 2009 (26.11)

Motorgliderutsjekk - TSFK (22.10)

Sentrale kurs
SVEDANORKURS 2009
Fjellflyging, strekkleir og acro

Flymedisin - oksygenkurs FMI (avholdt)
Flytelefoni (avholdt)

Seilflyværet
SMHI - Termikkvarsel

(Bruker: klsoar / passord viggen03)

S/NLFs værside
Webcam ORS
ORS værstasjon

Konkurranser
IGC Pilot Ranking List
Påmelding konkurranser 2008
Resultatweb
OLC Norway / NSMst 2009

Regler NSMst

PR og rekruttering
Bli medlem i klubb/seksjon/forbund

Blipilot.no
Infosider for klubber

S/NLFs PR-materiell
(utarbeides)

Rapportering
Hendelser/ulykker/havarier
Rapporter fra SUK 2009
Rapporter fra HSLB
Sikkerhetsartikler fra SUK

MeLWin
MeLWin web
Info MeLWin klubb
Melwin booking

Kjøp og salg
Annonser på web
NAK-Shop

Luftfartsskolen

Andre linker
Div skjemaer seilfly
S/NLFs håndbøker
LN-GAO / Duo Discus T
Forsikring - Generelle vilkår


Tilbyr nettkurs for seilflygere!

Login Nettskolen / Prøvedatabase (Fronter)
Brukernavn:
Passord:     

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

  Trykk her og vi sender deg informasjonen du trenger.
 Rekrutteringssidene til Seilflyseksjonen i
Norges Luftsportforbund


 

INFORMASJONSSPALTEN

Reduksjon av rentenivået i Seilflymateriellfondet.
På bakgrunn av den stadig reduserte markedsrenten, og ikke minst forventet reaksjon etter dagens vedtak om kraftig reduksjon av Norges Banks styringsrente, forutsetter vi at rentenivået i Seilflymateriellfondet reduseres med virkning fra 1. januar 2009. Seksjonens styre har første møte 5. februar og vil da behandle rentenivået i fondet. Det legges opp til at vedtaket om nytt rentenivå da gis tilbakevirkende kraft til 1. januar. S/NLF v/administrasjonen 17.12.2008.

Ny logo og nye websider

Norges Luftsportforbund markerer at det i 2009 er 100 år siden stiftelsen av Norges Luftseiladsforening. I den forbindelse lanseres ny logo og nye nettsider 1. desember 2008. Det vil ta noe tid å utarbeide de nye sidene, og de gamle sidene vil derfor være tilgjengelige på www.nak.no/seilfly. De nye sidene nås fra www.nlf.no/seilfly (seilflysider) og www.nlf.no (forbundssider.) NLF 01.12.2008

SVEDANOR Fjellflyging - Vågå 2009.
Mandag  1. desember klokken 09:00 åpner påmeldingen for SVEDANOR fjellflygingskurs på Vågå i 2009 .  Kurset avholdes i perioden 14.-21. mars som en del av Vågå Wave Camp og har i makismalt åtte (8) elevplasser. Sverige, Norge og Danmark disponerer i utgangspunktet to (2) nasjonale plasser hver i tillegg til to friplasser samlet for hele kurset. Kurset er også åpnet for islandske og finske deltakere. Generelt gjelder prisnippet først til mølla ved påmelding. Plasser som ikke disponert av nasjonene inne  1 . januar tildeles fortløpende søkere på ventelisten. I  enkelte år har kurset  blitt fulltegnet etter få timer, så merk deg datoen og vent ikke for lenge! For ytterligere informasjon om kurset se her. Vi sees på Vågå!
S/NLF 26.11.2008

 

Politiattest for å arbeide med barn og unge

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. NLF har noen anbefalinger og råd til våre klubber. Les her! NLF 11.11.2008

 

PR og rekrutteringsfondet
I disse dager går det ut brev til samtlige klubber med oppfordring om å søke på samt dokumentere støtteberettigete PR og rekrutteringstiltak i 2008. S/NLFs rekrutteringsfond ble vedtatt etablert på seksjonsmøte i mars 2007, etter forslag fra Oslo SFK. Forslaget og vedtaket er senere også omtalt i Seilflysport ved flere anledninger og på ledermøte i 2008.. Søknadsfristen er 1. desember for fordeling av fondets midler i 2008. Brevet til klubbene og fondets statutter kan du lese ved å følge lenkene.
S/NLF 10.11.2008

 

Terminliste 2009.

 Seilflyseksjonens styre vedtok 4. november terminliste for 2009. Styrets medlemmer har satt seg inn i innleggene om temaet på debattforumet.

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at listen blir komplettert med SveDaNor kursene som arrangeres i Danmark, Finland og Sverige. Nytt for 2009 er at de tekniske kursene som arrangeres av Segelflyget (Sverige) blir SveDaNor kurs.

 

I likhet med tidligere år, forventer vi at det i enkelte perioder i sesongen kan være flere som ønsker å leie hytte på Ole Reistad Senter enn vi har kapasitet til. Alle som har gjort hyttereservasjon senest mandag 12. januar 2009 har lik mulighet for å få tildelt hytte etter ønske. Ved tildeling av hytte til kurs eller konkurranser er det en forutsetning av hytte leies for hele arrangementets periode. Dersom det ikke er kapasitet til alle reservasjonene ved fristens utløp blir det foretatt loddtrekning.  S/NLF 5. november 2008

 

 

Slepeflyger på Starmoen kun etter avtale på slutten av sesongen.
Vi viser til tidligere oppslag der vi gjorde kjent at det ikke ville være slepeflyger til stede på ukedagene, men at det ville være slepeflyger hver helg. Vinteren har, i alle fall midlertidig, ankommet Elverum, og det er ikke den helt store seilflyaktiviteten. Derfor har vi bestemt at dersom det ikke er gjort avtaler er det ikke slepeflyger som har vakt. Vi har to operative slepefly og flere slepeflygere som bor i nærheten, så vi oppfordrer folk som har planer om å fly å ta kontakt for avtale. ORS S/NLF 01.11.2008

 

Resultater NSMst 2008

Den første sesongen med nye online-konkurranse, NSMst, er over og konkurranseleder Thomas Spatscheck har oversendt oss følgende lister og oppsummeringer. Vi gratulerer følgende med seier; Lars Rune Bjørnevik (individuelt), Erlend Sørbye (hastighet), Gardermoen SFK (lag), Gardermoen SFK (klubb)Premieutdeling vil foregå i forbindelse med seksjonsmøte 28. mars 2009. Ny sesong starter 1. mars 2009 og går frem til 30. september, men husk at du hele året kan rapporter til OLC. S/NLF og T.Spatscheck 22.10.08

 

Juniorsamlingen en stor suksess!
Årets juniorsamling ansees å ha vært en stor suksess . Et deltagerantall på 25 stk (rekordhøyt) lover godt for fremtiden i norsk seilflyging . Helgen ble brukt til mye flyging, litt foredrag og de første forbredleser frem mot Jr.VM 2009. Forsvarets flyskole kom med Safari og fløy 6 turer med kanskje kommende jagerflygere! Landingskonkurransen ble vunnet av Petter Wahlstrøm, Oslo SFK - gratulere! Gikk du glipp av årets samling håper vi å se deg neste år. S/NLF 13.10.2008

 

Endring av rentesatsen på samtlige lån i Seilflymateriellfondet.

Forrige endring av rentenivået på lånene i fondet var med virkning fra 1. juli. Den gang ble det øket til 8,8% p.a. Etter denne tid har renten på midlene som lånes inn for videre utlån øket med 1,85% p.a. Seksjonsstyret tror at rentenivået vil stabilisere seg på et lavere nivå enn dagens, og velger derfor å kun å øke med 1,2% p.a. på lånene i Seilflymateriellfondet. Det er vedtatt at utlånsrenten for samtlige lån i fondet økes til 10,0 % p.a. med virkning fra 1. november 2008.  Økningen gjelder for samtlige lån i fondet og omfatter også de to lånene som har blitt innvilget til klubber nå på høsten i 2008 for utbetaling i 2009. Styret S//NLF 10.10.2008

Utkast til terminliste 2009.

Styret i Seilflyseksjonen har i en periode jobbet med å ta frem et utkast til terminliste 2009. Det er å bemerke at plasseringen av Instruktørkurs III er gjort med tanke på at det er flere personer som både er kandidater til Junior VM i Finland og Instruktørkurs III. For å gjøre det mulig å delta på begge, har I-kurset blitt foreslått lagt parallelt med Grunnkurs A. Dette medfører noen utfordringer, men kan løses. Dersom det viser seg at problematikken VM/I-kurs blir svært begrenset, legges primært I-kurset en uke tidligere og vil da gå fra 4. - 12. juli. Avklaringer rundt VM- og I-kurs deltagelse gjøres før terminlisten blir endelig vedtatt.
Vi minner samtidig om at klubbene er oppfordret til å søke om Norgescuper i 2009. Søknadsfristen er 1. november (se Seilflysport nr. 3 s. 39). Med utkastet til terminliste tilgjengelig går det frem hvilke helger som er aktuelle. -Benytt debattforumet til meningsytringer om styrets utkast til terminliste. Styret S/NLF 10.10.2008

Debattforumet virker!
Da er vi i gang igjen......  Følg med i morgen ettermiddag, da kommer Seilflyseksjonens styre sitt utkast til terminliste for 2009 til å bli lagt ut. Et par uker senere blir det gjort vedtak. Gode innspill og forslag er alltid velkommen i arbeidet med terminlister. -Benytt debattforumet. S/NLF 09.10.2008

Debattforum nede -igjen.......
Norges Luftsportforbund og seksjonene kommer med nye hjemmesider 1. november. Den nye plattformen skal også innholde et debattforum som skal fungere bra. Vi har hatt fin hjelp av tillitsmenn som har holdt nåværende forum oppe, og vi har nå spurt om å få gjort en forhåpentligvis "siste gjenoppliving" før nytt tas i bruk. La oss håpe det fungerer igjen svært raskt. Utkast til til Terminliste 2009 er "rett rundt hjørnet", og vi må ha et fungerende forum om miljøet skal kunne komme med sine kommentarer til styrets forslag. S/NLF 09.10.2008

Spillemidler til sikkerhetsutstyr
Alle klubber tilsluttet NLF kan nå søke om spillemidler til sikkerhetsutstyr. Klubbene skal ha mottatt melding fra NIF med opplysning om hvordan det skal søkes og pin-kode. Søknadsfristen er 24. november 2008. Les mer i NLFs brev til klubbene! NLF 29.09.2008

Mottak av luftdyktighetsbevis
NLF får stadig henvendelser fra eiere som ikke har fått nytt Luftdyktighetsbevis. Vi ønsker å dokumentere situasjonen og ber derfor alle flyeiere registrere dato for mottak av Luftdyktighetsbevis for sine fly. Vi ønsker data for de som fikk sine beviser før og etter 28. sept. Registrer på www.nak.no. NLF 29.09.2008

Viktig melding om flyenes luftdyktighetsbevis !
Har du til hensikt å fly et norskregistrert luftfartøy neste uke et det en risiko for at det ikke er luftdyktig! Alle luftdyktighetsbevis for norske luftfartøy har siden 28. september 2003 vært utstedt med 28. september 2008 som utløpsdato.
Luftfartstilsynet
har i nå bekreftet at de ikke er i stand til å sende ut nye Luftdyktighetsbevis til alle, innen utløpet av det gamle. Vi ber derfor om at du forsikrer deg om at det luftfartøyet du har til intensjon å fly, har fått det nye beviset. Luftfartstilsynet sier at de vil prioritere de som tar kontakt. Trenger du et Luftdyktighetsbevis, eller har spørsmål om saken, så nøl ikke med å ta kontakt med Luftfartstilsynets sentralbord på telefon; 75 58 50 00. Se også Luftfartstilsynets web-sider for informasjon. NLF 26.09.2008

Norsk luftfart og luftsport 100 år i 2009
Norsk Luftseiladsforening ble stiftet 5. mai 1909 med formål "å virke for luftseiladsens utvikling i vitenskapens, forsvarets, teknikkens og sportens tjeneste." Dette var starten på organisert norsk luftfart og luftsport! Norges Luftsportforbund har påtatt seg ansvaret for at 100 års jubileet blir markert, og er nå i ferd med å innby de andre aktørene innen norsk luftfart til å være med. Les mer her! NLF 25.09.2008

Det er ikke flyslep på Starmoen på ukedagene uten forhåndsavtale.
Vi viser til tidligere oppslag på hjemmesiden, men ut fra spørsmål vi har fått tyder det på at enkelte ikke har lest den informasjonen. Vi minner derfor igjen om at det utover høsten ikke planlegges med slepeflyger på ukedagene dersom det ikke er spesielle arrangement eller at det har blitt gjort avtale. Vi vil normalt greie å bemanne et slepefly på ukedager om vi blir kontaktet et par dager i forvegen. For slik avtale, ring vakttelefon 95905887 alternativt John Eirik Laupsa 90889477. Hver lørdag og søndag utover høsten er slepefly bemannet inntil vi legger ut melding om at sesongen avsluttes. ORS/S-NLF.09.09.2008 

 

Nordic Glider Aerobatic Championships 2008 er i gang.
Det var 14 piloter på plass da ordfører i Elverum, Terje Røe, åpnet mesterskapet kl. 1000 fredag formiddag. Det er opphold og greit flyvær på Starmoen, men skyene ligger dessverre for lavt til at det pr. kl. 1345 har vært mulig å sette i gang konkurransen. Det skal konkurreres i Nordisk Mesterskap i klassene Intermediate og Sportsman. I Norgesmesterskapet er det kun Sportsman. Det er 2 piloter fra Finland, 7 fra Sverige og 5 fra Norge. Når det etter hvert blir resultater å melde er vi tilbake.

UPDATE

Kl. 1525: -Skyhøyden er tilstrekkelig til å sette i gang. De første deltakerne i Sportsman slepes nå opp. 

Kl. 1545: -Det ble bare én deltaker som fikk gjennomført programmet før det igjen var skyer i "boksen". Nr. 2 måtte lande uten å få fløyet sitt program. Dette var Odd Gunnar Flatebø, men han får ny start senere.

Kl. 1815: -Solen skinner igjen på Starmoen og vi gjør nytt forsøk. På briefing snakket vi om at vi burde avslutte flyging til 1900, men det spørs om ikke det må vike nå dersom været holder utover......

Kl. 1930: Da har alle i Sportsman fullført den første runden, og en av våre unge, ivrige i organisasjonen, Jan Sondre Orlien, legger nå inn de første resultater...........  Intermediate er i gang.

Kl. 2020: I det solen forsvant og de første tåkedottende la seg i området, landet sistemann i Intermediate. Nå spiser alle middag, men om litt kommer Bernt H. Hembre til å legge ut resultater for første dag på debattforumet.

Lørdag 06.09.2008

Kl. 2000: Både Nordisk mesterskap eg Norgesmesterskap er gjennomført på en god måte. Vi kan gratuelere Bernt Hustad Hembre som Norgesmester i Akro 2008. NMet ble gjennomført i klasse Sportsman. Nordisk mester i Sportsman ble Christer Gustavsson fra Sverige. I den mest avanserte klassen, Intermediate, var det Pekka Havbrandt fra Sverige som ble Nordisk mester. For resultater ser her.  S/NLF 06.09.2008

 

IK-2 kurs
Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund innbyr til IK-2 kurs helgen 26.-28. september. Kurset kvalifiserer deltakerne til oppgradering fra IK-3 til IK-2, men passer også for instruktører som trenger oppdatering eller skal gjenoppta sin rettighet etter en pause. For mer informasjon og påmelding se her. S/NLF 29.08.2008

 

Juniorsamling for seilflygere
- Elverum 10.-12.  oktober 2008
Seilflyseksjonen ønsker alle piloter som er født i 1983 eller senere velkommen til juniorsamling på Ole Reistad Senter på Elverum helgen10.-12. oktober

Er du i gang med seilflyging, har elev- eller flygebevis og har lyst til å satse videre og få nye impulser, er dette samlingen for deg! For påmelding og innbydelse se her. S/NLF 29.08.2008

 

28. september 2008 - EASA-regelverk Part-M

Det nærmer seg med stormskritt innføring av EASA-regelverk Part-M for vedlikehold (28.09.2008).

Vi har på følelsen at mange seilflyteknikere/byggeledere, tekniske ledere og seilflyeiere fortsatt er usikre på hva dette medfører. Teknisk komite ved Geir Raudsandmoen har utarbeidet en presentasjon som setter deg inn i dette. S/NLF 22.08.2008

Tilgang på slep Starmoen, høsten 2008.
Grunnkurs B avsluttes nå i uke 34, og det forventes begrenset aktivitet i ukedagene fremover unntatt ved spesielle arrangement. I kommende uke planlegges det ikke med slepeflyger til stede mandag 25. og tirsdag 26. august. Deretter blir det kontinuerlig bemanning til og med søndag 7. september. Etter denne datoen ber vi de som ønsker slep i ukedagene om å ta kontakt noen dager i forvegen. Vi vil normalt kunne få til slep de dager det er ønsket, men ønsker å bli varslet to, tre dager før. Kontakt vedr. slep gjøres best til vår vakttelefon 959 05 887. Det er tilgjengelig slep hver helg utover høsten inntil vi legger ut melding om at vi stopper for vinteren. S/NLF ORS 21.08.2008

Resultatliste for NM lag
Resultatlisten for NM lag ble dessverre ikke lagt ut i etterkant av NM i Sportsklassen. Denne er rettmessig etterlyst og du kan ta en titt på den her. S/NLF beklager forsinkelsen. S/NLF 20.08.2008

Seilflygingen er i gang på Elvenes i Troms. Første elev gikk solo i dag.
Aktiviteten er nå godt i gang i vår nyeste klubb, Salangen Luftsportsklubb. Marit og Jan Arild Lindstad fra Elverum Flyklubb tok i månedskiftet med seg Super Blanik LN-GLU fra Starmoen til Elvenes i tilhenger.  Et andelslag i klubben har kjøp flyet, og S/NLFs flyskole har skoletillatelse på plassen. Jan Arild og Ole Marskar, også han fra Elverum Flyklubb, instruerte på plassen i forrige uke. Denne uken er fagsjef Steinar Øksenholt på plass som instruktør og klubbveileder. I dag ble det første solo på Johan Normann (41) fra Harstad. Johan er ikke ukjent med luftsport da han er paragliderpilot og instruktør. Elvenes er et fantastisk sted å fly, og vi håper nå mange i Seilfly-Norge støtter opp om den flotte virksomheten Ketil M. Løvhaug & Co. har dratt i gang. S/NLF 14.08.2008

Søknadsfrist for lån i Seilflymateriellfondet for utbetaling i 2009            er 1. september 2008.
Vi minner om at det i statuttene for fondet er nedfelt at søknadsfristen for lån er 1. september hvert år. Enkelte år har vi valgt å sette en senere frist. Dette er ikke aktuelt i år, da det er lånsøkere som er avhengig av en beslutning tidlig i september for å få realisert sine planer. Rentesatsen for lån i fondet er for tiden 8,8% p.a. Siste regulering av rentesatsen skjedde med virkning fra 1. juli 2008. S/NLF 07.08.2008.

NM og Nordisk akro
Det er svært få norske påmeldinger til NM og Nordisk i akro som skal arrangeres på Starmoen 4.-7. september. NM i basic og sportsman er et mesterskap for alle med akrokompetanse. Les Geir Saxegaards notat angående det å fly akrokonkurranser  med seilfly her .Meld deg på! Du finner mer info her. Vi vet det finnes piloter både i Drammen, Gardermoen, Nome, NTH, Sandefjord, Oslo m.fl som er godt kvalifisert. Utfordringen er herved gitt til de navngitte klubbene. S/NLF 04.08.2008.

Norges Cup 4, Frya / Frya Grand Prix, 7. - 10. august.
Det er relativt beskjeden påmelding til konkurransen(e) på Frya. Vi oppfordrer flere til å melde seg på,  etteranmeldinger skal vi nok greie å håndtere :-). Jon Marthins, som også skal delta i konkurransen, har ansvaret for oppgavesetting, poengberegning o.l. Nils Skinnarland, som sammen med Tore Kvarme har ansvaret for slepingen, har ansvaret for den praktiske avviklingen. Hovedbriefing og første konkurransedag er torsdag 7. august. Dersom noen av deltakerne ønsker å begynne flyging allerede onsdag ber vi om å bli kontaktet, da vi i så fall kan tilby sleping på Frya også på onsdag. Det planlegges forøvrig med å ta med en ASK21 til Frya. Det vil være instruktørkapasitet deler av perioden. S/NLF 01.08.2008

Ferieavvikling i administrasjonen
De kommende tre uker (29-31) avvikles det ferie i seksjonens administrasjon. I perioden vil det være redusert service på telefon og e-post. Vakttelefon er bemannet og aktuelle hastesaker vil  bli prioritert. S/NLF 14.07.2008

Debattsiden - oppe igjen
Forumet vår har dessverre vært nede i flere dager. Det skal nå være oppe igjen, men adresses er endret
S/NLF 14.07.2008

Syv nye instruktører
I-kurset ble avsluttet søndag med uteksaminering av syv nye instruktører. Kurset har vært gjennomført effektivt, etter planen og ledet av Kjell Thunold. S/NLF vil benytte anledningen til å gratulere samt takke alle som har bidratt til utdannelsen. Instruktørene vil være et viktig bidrag til klubbenes drift i mange år fremover. Opptak av nye instruktørkandidater skjer løpende og for kull 2009 er det melt god interesse. Første samlingen for dette kullet er O-kurssamlingen i oktober. S/NLF 14.07.2008

Bulletin nr 1, flyprogrammene og påmelding NM og Nordisk acro
S/NLF har i dag sluppet bulletin nr 1 inklusiv programmene som skal flys under NM og Nordisk acro 4.-7. september 2008 på Starmoen. Vi håper å se mange norske piloter på delatkerlisten og ikke minst at akromiljøene trekker til Elverum og Starmoen denne helgen for å oppleve det beste vi har av acropiloter i Norden med seilfly denne weekenden. For mer info og påmelding henvises vi til mesterskapets hjemmeside. S/NLF 30.05.2008

Nytt skjema for vedlikeholdsrapport - AIC-N 11/08
Etter 1. april skal det ved avsluttet årlig ettersyn skrives ut vedlikeholdsrapport på skjema NF-350E (transition). Dette skjemaet krever at man kvitterer ut en rekke punkter som gjelder kontroll av dokumentasjon. På grunnlag av denne vedlikeholdsrapporten vil Luftfartstilsynet utstede Airworthiness Review Certificate (ARC) og nytt luftdyktighetsbevis som er gyldig etter 29.08.2008. Ytterligere informasjon finnes i AIC-N 11/08. Teknisk komite 28.05.2008

Unge ørner på Starmoen 15. - 17. august
For sjette året på rad har Ungdomsutvalget i Norges Luftsportforbund (NLF) gleden av å innby deg og dine flyinteresserte venner mellom 13 og 25 år til "Unge ørner 2008" på Starmoen flyplass ved Elverum helgen 15. - 17. august. Se www.ungdomsutvalget.net for mer informasjon. NLF/Ungdomsutvalget 13.05.2008

 


Informasjonsarkiv
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008


 GRA
LM2010
SFK2010
SFK2012
ORS
Junioruke

 

 

 

Webredaktør Steinar Øksenholt HH01580A.gif (1311 bytes)

Seilflyseksjonen/NAK
Postboks 383 Sentrum
0102 Oslo
Tlf: 99 57 75 98 / 90 88 94 77
Fax: 23 01 04 51 / 62 41 28 85
E-mail: snlf@nak.no