Sikkerhetsseminar på Jarlsberg - januar 2009  ltarrow.gif (924 bytes)
Av Odd-Tore Ohnstad

Nå er tiden inne for å avholde sikkerhetsseminar i klubbene. Utnytt vinterkveldene.

I Jarlsberg mikroflyklubb innkalte flytryggingsleder Bjørn Arild Olsen alle aktive piloter med møteplikt. Sikkerhet kommer ikke av seg selv, for det er målrettet jobbing på alle plan hele tiden.

Vi fikk besøk av den nye lederen av Mikroflyseksjonens Flytryggingsråd, Bjørn Aspestrand. Peisestua var smekk full med 37 piloter da Bjørn startet med å se på klubbenes ansvar for sikkerhet. Operativ leder og ikke minst flytryggingsleder har en omfattende instruks å forholde seg til. Men den viktigste brikken er du som fartøysjef. Deretter gikk han inn på de ulykker og hendelser i de siste årene. Fordelingen på rapportene mellom trike og treakse var ca 1/3 og 2/3, noe som også gjenspeiler fordelingen mellom antall fartøyer.

Landingsuhell er det en del av, og en ser ikke bort fra at mange kunne vært unngått ved å ta en ny runde isteden for å være fokusert på at en SKAL lande. Her trengs mer trening. Motorstopp var det også en del av, og da er det viktig å huske på å fly flyet. Vi snakket en del om flyet som fikk stopp på begge motorer i NYC og landet fint i Hudson river. Vi hadde også med SAS pilot Svein Jackwitz, som har fløyet mye der borte. Han understreket hvor viktig det var å være forberedt og følge plan B når uhellet er ute.

En viktig del av slike møter er mat, så det gikk med to store gryter med pølser. Bjørn Arild delte ut nyttige trykksaker, "fuskelapp for flygere" (laget av Oslo Flyveklubb), nyttige ting til knebrettet samt 10 aktuelle spørsmål om sikkerhet. Det var også trykket opp proffe klistremerker med nødkodene til transponderen, som Odd-Tore kan sende deg. Se nederst.

På Jarlsberg har vi tatt for oss et tema i 2009: Flyradio, flytelefonisertifikat og bruk av radio.

Tilslutt fikk alle påtegning i sin personlige loggbok at de hadde deltatt på sikkerhetsseminaret, som de kan vise for seg på neste PFT.

La oss bruke 2009 jubileumsåret til å øke flysikkerheten på alle plan.

Hilsen odd-tore.

PS. Trenger du klistremerker til transponderen med nødkodene, så send melding til denne adressen:

odd-tore alfakrøll nanco punktum no
 

Treffteller